Kartutsnitt ny parkeringsplass Åjvikfjellet_2022

Kartutsnitt Åkvikfjellet på Dønna