Herøy Kirke

Herøy kirke er bygget i romansk stil i andre halvdel av 1100-tallet, på samme tid som kirkene i Alstahaug og Dønnes og det er rimelig å anta at byggingen var samordnet.

Steinkirken i Herøy har en unik arkitektur og er den eneste nord-norske kirke som har apsis (apside) – et halvsirkelformet hvelvet utbygg på østsiden av koret.

Både på utsiden og inne i kirken kan vi finne en rekke bemerkelsesverdige spor etter ombygninger og endringer gjennom tidene.

Alterstein er sannsynligvis original. Den var brukket i to og ødelagt i hjørnene, men er nå restaurert og satt på plass, og tre av fem innhogde kors er intakte.

Kirken har opp gjennom årene blitt endret og bygget om flere ganger.

På grunn av Kirkeloven av 1851 som krevde at sognets kirke skulle ha plass til minst tre tiendedeler av befolkningen, og ettersom at befolkningen i Herøy økte kraftig pga. gode sildefiskeriene, ble kirken i 1879-80 forlenget 13 meter vestover og det ble satt inn store vinduer og korbuen ble revet.

På 1960-tallet ble kirken gjenstand for en omfattende restaurering som langt på vei førte den tilbake til sitt middelalderopphav.

Både altertavla fra 1764 og prekestolen fra 1765 er malt av Gottfried Ezekiel etter oppdrag fra «Biskop» N.C. Fris.

Ved inngangen er det satt opp en utstilling som viser ulike gjenstandene som er funnet i og rundt kirken. Her bør det spesielt nevnes gravplate til Maren Falck, mor til dikterpresten Petter Dass.

Her finner vi også portretter av de fleste sogneprester som var ordinert siden 1862.

Herøy kirke brukes aktivt til kirkelige handlinger og gudstjenester, og også som en utmerket konsertarena.

Kirken er tilgjengelig for omvisning som bestilles på telefon +47 75 06 80 28.

Sesongen 2018:
Åpent alle dager 11.00-17.00 i juli

Kilde: Helgeland Museum

8850 Herøy

heroy-no.kommune.no
X