Grågås jakt Ut i Øyan

Alle som skal utøve jakt i Norge må kunne dokumentere at de har nødvendig kompetanse ved å ha gjennomgått en opplæring og bestått jegereksamen.

​​​​​​​​​For å jakte småvilt i Norge må du være fylt 16 år. Likevel kan du delta på opplæringsjakt fra og med det året du fyller 14 år til du er fylt 16.

Krav til deg som jeger

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten. For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du tilgang på ettersøkshund.

Grunneiers tillatelse​​

I de fleste tilfeller trenger du grunneiers tillatelse for å drive jakt. Det eneste unntaket er under jakt på sjø. NJFF har utarbeidet utkast til leieavtaler som du kan tilpasse og bruke dersom du eller ditt jaktlag ønsker å inngå leieavtaler om jakt.

Kilde: www.njff.no

Herøy og Dønna på vakre Helgelandskysten er også et eldorado for jakt på hare og rådyr, og svikter sjelden!

X