Gleinsneset Gravfelt og Kultursti

Et kultur- og friluftsområde lagt omkring et gravfelt med funn fra jernalderen. Gravfeltet ligger på Gleinsneset, som vender ut mot skipsleia. Feltet består av 21 graver som er etterlatt åpne, slik at en kan se hvordan gravene var oppbygde! Gjennom opplysningstavler fortelles både fakta og til diktet historie. Området er delvis tilrettelagt for bevegelseshemmede. Herfra fortsetter også en ryddet turløype på ca. 7,5 km, som kan gi en flott naturopplevelse. Ta gjerne med fiskestang, underveis finnes flere gode fiskeplasser.

X