Fallosen på Glein

Nord-Europas største steinfallos

En av de største gravhaugene i Nord-Norge, ca 35 m i diameter og 5 m høy. Haugen regnes for å være fra romertid eller folkevandringstid. Den er utgravd i flere omganger. Opplysninger om funnene er ikke gjort tilgjengelig.

På toppen av haugen står Nord-Europas største steinfallos, hugd i marmor, 89 cm høg og 50cm i diameter. Det er sannsynlig at steinen stammer fra folkevandringstida. I norrøn sagalitteratur og norske middelalderlover finnes utsagn som viser at det var vanlig å ofre på gravhauger i hedensk tid. Den hvite steinen på «Val’håjen» er et fallisk maktsymbol som også forbindes med fruktbarhetsritualer og dyrking av Nerthus/Njord – guden for fruktbarhet, rikdom og skipsfart.

En høvding ble i gamle tider gravlagt her på Glein,
Og oppå denne høvdinggraven står en marmorstein.
Symbolet på en kraft som gjør at alt får liv igjen
Når sol og varme overtar og jager vinteren.

Vi har den glede å avbeklede
den hvite steinen som på Haugen står.
Vi feirer livet og fruktbarheten
vi feirer at det nok en gang er vår!

I hedensk tid tok kvinner av sin kjole
og dannet ring rundt fruktbarhetssymbolet
De ba om avkom og mat på bordet
de ba naturen gi dem gode kår.

Så kommer høsten listende og det blir mørkt og kaldt
Naturen går i dvale, det er livløst overalt.
Snøen laver ned og farger alt omkring oss hvitt,
Kvinnen har tatt kjolen på;
den strammer faktisk litt…….

Vi har den glede…..

RUTH MATHIESEN, FEMBARNSMOR MED FALLOS-UTSIKT

X